Segíthet a penészes lakások gondjain

Segíthet a penészes lakások gondjain


Segíthet a penészes lakások gondjain
 
A MASTERCLIMA termék 25 mm vastag kalcium-szilikát bázisú cellulózszál erősítésű belső oldali porózus száraz szigetelő lemez. Anyagszerkezetének kapillárisaktivitása révén felszívja a falszerkezet nedvességtartalmát (saját tömegének akár 3,5-szeresét) és azt térfogatváltozás és kicsepegés nélkül képes időlegesen tárolni. A falazat nedvességtartalmának, ill. a helyiség páratartalmának felvételével és leadásával kiegyensúlyozza a nedvességforgalmat és szabályozza a beltéri klímát.
 
Műszaki paraméterek:
 
vastagság:                                       25 és 50 mm
lapméret:                                        1000 x 500 mm
nyomófeszültség:                            min. 1400 kPa
testsűrűség:                                     300 ? 30 kg/m3
nyitott cellák aránya:                      min. 80 (V/V%)
vízfelvétel:                                      kb. 350 (m/m%)
hővezetési tényező:                         0,080 W/mK
páradiffúziós ellenállási szám (?):   4,5-9,5
 
Felhasználási terület:
Penészes és nedves falszerkezetek hőhidas épületek, panellakások, műemlék épületek végleges belső oldali szigetelésére.
 
Termékjellemzők és vizsgálati eljárás
 
Mechanikai ellenállás és stabilitás
 
Nyomófeszültség 10%-os deformációnál                               MSZ EN 826:1997
Hajlítószilárdság                                                                     MSZ EN 12089:1999
Méretváltozás (hő és pára hatására)                                        MSZ EN 1604:1998
 
Tűzbiztonság
 
Nem éghetőség                                                                       MSZ EN 14800-2:1994                                 
 
Higiénia, egészség és környezetvédelem
 
Páradiffúzió                                                                             DIN 52615
Fémek és nehézfém tartalom                                                   DIN 38406-E29
Biocid, PCD DDT, metabolit, piretroid tartalom                    szerves oldószeres
                                                                                                kioldás és GC
Oldószer, illatszer (VOC) tartalom                                         szénszulfidos kioldás és GC
Formaldehid emisszió                                                             DIN EN 717-2
Finompor képződés                                                                 DIN 53482
 
Használati biztonság
 
Nyitott cellák aránya                                                            MSZ EN ISO 4590:2003
Tapadószilárdság                                                                  MSZ EN ISO 4624:2003
                                                                                              figyelembevételével
Bemerítéses vízfelvétel                                                         ÉMI Kht. módszer
Párafelvétel                                                                           ÉMI Kht. módszer
Kémhatás                                                                              indikátor papírral
Helyszíni szemlék a működőképesség megítélésére
 
Energiatakarékosság és hővédelem
 
Hővezetési tényező                                                               MSZ EN 12667:2001
 
Egyéb termékjellemzők
 
Hosszúság, szélesség                                                             MSZ EN 822:1997
Vastagság                                                                              MSZ EN 823:1997
Derékszögűség                                                                      MSZ EN 824:1997
Síklapúság                                                                             MSZ EN 825:1997
Testsűrűség                                                                            MSZ EN 1602:1998
 
Tervezési (1)/megfelelőség igazolási (2) és típusvizsgálati (3) értékek
 
Termékjellemzők és
(mértékegységeik)
 
Érték/adat
Vizsgálati/
értékelési mód
 
(1)
 
(2)
 
(3)
Vastagság (mm)
                +3mm
                         -2 mm
25 vagy 50
MSZ EN
823:1997
 
+
 
+
 
-
Lapméret (mm)
1000x500?3 mm
MSZ EN
822:1997
 
+
 
+
 
-
Derékszögűség
(mm/m)
max.6
MSZ EN
824:1997
 
+
 
+
 
-
Síklapúság (mm)
max.6
MSZ EN
825:1997
 
+
 
+
 
-
Méretváltozás hő és pára hatására
(%)
max.?1
MSZ EN
1604:1998
 
+
 
+
 
+
Testsűrűség
(kg/m3)
300?30
MSZ EN
1602:1998
 
+
 
+
 
+
Nyomófeszültség
10%-os
deformációnál
(kPa)
 
min. 1400
MSZ EN
826:1997
 
+
 
+
 
+
Hajlítószilárdság
(kPa)
min. 800
 
MSZ EN
12089:1999
 
 
+
 
+
 
+
Nyitott cellák aránya (V/V%)
min. 80
MSZ EN ISO
4590:2003
 
+
 
+
 
+
Vízfelvétel
(m/m%)
kb. 350
Teljes bemerítés 14 napig 23°C-on
 
+
 
+
 
-
Páradiffúziós
ellenállási szám (?)
4,5-9,5
DIN 52615
 
+
 
+
 
+
Hővezetési tényező
(W/mK)
0,080
MSZ EN
12667:2001
 
+
 
+
 
+
Éghetőség
?nem éghető legyen?
MSZ
14800-2:1994
 
+
 
+
 
+
 
Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas
 
A terméknek az alapfelülettel tökéletesen össze kell épülnie, üreg vagy légrés kialakulása nem megengedett.
 
Nedvességszigetelés nélküli falazatok esetében a MASTERCLIMA lemezek falszárításra csak akkor használhatók, ha a szigetelendő falazat nedvességtelítettsége nem nagyobb, mint 50%.
 
A MASTERCLIMA lemezek beépítése során a felület előkészítéshez, a felragasztáshoz, majd a felületképzéséhez kizárólag páraáteresztő anyagokat kell felhasználni, amelyek páradiffúziós ellenállási száma legfeljebb ?= 25.
 
A MASTERCLIMA száraz szigetelő lemez hővezetési tényezőjének tervezés, valamint egyéb hőtechnikai számítások során figyelembe vehető értékét az MSZ EN ISO 10456:1999 (Építési anyagok és termékek. A minősítési és a tervezési hőtechnikai értékek meghatározása), valamint az MSZ-04-140:1991 (Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. Hőtechnikai méretezés) szabványok alapján kell meghatározni, figyelembe véve az ÉMI Kht által meghatározott értéket (?=0,080 W/mK).
 
?nem éghető?, A1 tűzállósági besorolású MASTERCLIMA kalcium-szilikát lemez tűzvédelmi szempontból korlátozás nélkül alkalmazható.
 
Olyan helyiségekben, ahol a külső falfület szigetelése nem megfelelő (pl. hőhidas vagy északi oldali), a mennyezet penészesedésének elkerülése érdekében be kell építeni a megfelelő szélességű fal mennyezet lezáró profilt.
 
Beépítés
 
Az alapfelület laza morzsolódó részeit le kell verni, fugáit kb. 2 cm mélységig ki kell kaparni, a penészes és sókvirágzásos foltokat szárazon le kell drótkefézni, a régi festést és tapétázást el kell távolítani. A letisztított felületet a penészképződés megszüntetése vagy megelőzése érdekében gombaölő hatóanyagú oldattal kezelni kell.
 
A letisztított felület egyenetlenségeit meg kell szüntetni. A nagyobb és mélyebb üregeket cementkötésű javítóhabarccsal kell kitölteni, vékony rétegben pedig páraáteresztő ragasztóhabarccsal kell átsimítani a felületet. Porlásra hajlamos alapfelületet vakolatszilárdító szerrel kell előkezelni.
 
A lemezek darabolását és ragasztását a gyártó által előírt technológiával és ragasztóanyaggal kell végezni. A darabolás során ügyelni kell arra, hogy a vágott élek a felületre merőlegesek legyenek.
 
A lemezek felragasztása után 24 órával lehet a felületet festésre, tapétázásra előkészíteni.
 
A termék festése vagy burkolása kizárólag olyan festékkel, ill. tapétával történhet, melyek páraáteresztő tulajdonságúak (pl. mész vagy szilikátfesték). Tapétázni kizárólag fűrészporos, vagy könnyű üvegszövet tapétával szabad, melynek ragasztója CMC tapétaragasztó és csak a fent említett ásványi eredetű festékkel vonható át.
 
MASTERCLIMA szigetelőlemez épület felújításhoz
 
Az épületfalak kapillárisaiba szívódott talajnedvesség, a belső falfelületeken lecsapódott pára és a kültérből behatoló csapadékvíz veszélyezteti a falak alapvető rendeltetését: az emberi tevékenységek és értékek védelmét, az egészséget és komfortot. A nedvesség hatására a mégoly szilárd és vastag falazatok is fizikai és kémiai károsodást szenvedhetnek; felületképző vakolatuk, burkolatuk, festésük roncsolódik; a nedves ? sokszor sókivirágzásos, penészesedett falakkal körülvett belső terek levegője nyirkos, kellemetlen szagú és egészségtelen; a téli fűtési költségek indokolatlanul magasak lesznek. Az ilyen ártalmas hatások megszüntetésére vagy csökkentésére ? de megelőzésére is ? céltudatosan törekszik a korszerű építőanyagipar, melynek egyik kiemelkedően hasznos fejlesztési eredménye a MASTERCLIMA szigetelőlemez.
 
A MASTERCLIMA tulajdonságai
 
A MASTERCLIMA cellulózszál erősítésű, kalcium-szilikát alapanyagú lemez, kb. 80 térfogatszázalék nyitott pórustartalmú, 300?30 kg/m3 testsűrűségű, porózus szerkezetű anyag. Nem éghető, egészségre vagy a környezetre ártalmas anyagokat nem tartalmaz, ill. nem bocsát ki. Összetételénél fogva minden szilikátos alapanyagú építőanyaggal összefér. 25 és 50 mm vastagságú, 1000x500 mm lapméretű lemezek formájában forgalmazzák. Nagy pórustartalmának köszönhetően igen jó hőszigetelő képességű, kiváló páraáteresztő, és kifolyás/kicseppenés nélkül saját tömegének 3,5-szeresét kitevő nedvességet tud időlegesen befogadni. Kémhatása erősen lúgos, amely köztudottan gombásodásgátló.
 
Műszaki jellemzők
 
Nyomószilárdság:                        1,4 N/mm2
Hajlítószilárdság:                         0,8 N/mm2
Hővezető képesség:                      0,065 W/mK
Hővezetési tényező:
Páradiffúziós ellenállási szám:     ? = 4,5 ? 9,5
Kémhatás:                                     pH 10
 
Alkalmazási területek
 
A beltéri páraforgalom szabályozása
 
A homlokzati falak nem kielégítő hőszigetelése ? különösen a panelházak ?szendvicselemeinek? hiányos vagy tönkrement szigetelőrétegei; az eltérő építőanyagok összeépítése vagy hibás szerkezeti kialakítás miatti hőhidak; a szélsőséges hőmérsékletváltozások; a helytelen lakáshasználat (főzés, ruhaszárítás, szellőztetés hiánya) következtében a belső falfelületeken pára csapódhat le. Ez nemcsak kellemetlen, nyirkos tapintású, málló festésű falat eredményez, hanem életfeltételt nyújt a különféle penészgombák szaporodásához is.
Ha az ilyen belső falakra ?  megfelelő előkészítés után ? 25 mm vastag MASTERCLIMA szigetelőlemezt ragasztanak, akkor az a már lecsapódott nedvességet és a levegő páratartalmát képes felszívni és kapilláris rendszerében gravitációs lefolyás/kicsepegés, valamint számottevő alakváltozás és minőségromlás nélkül tárolni. A nedvesített MASTERCLIMA  anyag lúgos kémhatása megszünteti ill. megelőzi a penészgombák szaporodását.
Kedvezőbb beltéri légállapotok között (magasabb hőmérséklet, kisebb páratartalom, szellőztetés) a tárolt nedvesség ismét kipárologhat a légtérbe, ami kedvezően módosíthatja pl. az igen száraz levegőjű paneles lakások komfortérzetét. A leírt folyamat csak előírásszerű kivitelezéssel, kizárólag páraáteresztő ragasztó- és simítóanyagok, festékek és tapéták használata esetén valósul meg. Előnyeit az elmúlt hónapokban fővárosi és vidéki házgyári panellakásokban, hagyományos tömör tégla és falazóblokk falazású helyiségekben végzett referenciamunkák eredményessége bizonyítja.
 
A kapilláris falnedvesség kiszáradásának gyorsítása
 
Az épületek pincefalai vízszintes nedvességszigetelés és/vagy talajparti függőleges szigetelés hiányában vagy meghibásodása miatt a felszívódó és oldalirányból beszivárgó talajnedvességtől átnedvesednek, amelynek hatására a pince belső fala nyirkos, nyálkás tapintású lesz, a talajnedvességgel szállított épületkárosító sók kivirágzanak, roncsolva a festést, vakolatot és súlyos esetben a falazó anyagot is. A pincefal és a pincében tárolt tárgyak penészedése miatt a levegő kellemetlen, dohos szagú és egészségtelen. Igen sok esetben a pincefalak nedvessége felhúzódik a földszinti falakba is, ahol a telítettséget és az ártalmas hatásokat tovább fokozhatja a talajfelszínről falra vezetett és felfröccsenő víz, valamint a homlokzatra eső csapadék.
 
A pincehelyiségek magasabb komfortfokozatú hasznosítási igénye esetén (pl. iratraktár, klubhelyiség, szórakozóhely, stb.) legtöbbször elengedhetetlen a pincefalak utólagos, függőleges és vízszintes nedvességszigetelése mechanikus, injektálásos vagy elektrokémiai eljárással. A hatékony szigetelés fölötti és előtti, vízutánpótlástól elzárt, de még nedves falak kiszáradását azonban jelentősen gyorsíthatja a MASTERCLIMA lemezek alkalmazása. Erre a célra eddig csak a gyári előkeverésű, kőműves módszerrel felhordott pórusos javító vakolatokat lehetett javasolni, amelyek átkeményedett állapotban min. 40 térfogatszázalék nyitott légpórustartalmuk révén segítik a nedvesség kipárolgását. A megfelelően előkészített alapfelületre könnyebben és gyorsabban fektetett MASTERCLIMA lemezek a kb. 80 térfogatszázalék nyitott légpórustartalom miatt egy, a falfelület mindössze 20%-át takaró vakolatréteggel egyenértékűek és alkalmasak a maradó nedvesség kipárolgásakor még kikristályosodó sók tárolására is. Természetesen ez esetben is alapfeltétel, hogy a kivitelezéshez használt valamennyi anyag páraáteresztő legyen és a légtér páratartalmának folyamatos eltávolítását természetes és/vagy mesterséges szellőztetés segítse.
 
A pórusos vakolatok széleskörű alkalmazásából nyert gyakorlati tapasztalatok alapján viszont kijelenthető, hogy nedvességszigetelés nélküli, önálló falszáradást gyorsító feladatra a MASTERCLIMA lemezek is csak akkor használhatók, ha a velük borított falazat nedvességtelítettsége nem nagyobb, mint 50%.
 
Belső oldali hőszigetelése
 
Az épületek beltéri klímavédelme, a komfortos lakó- és munkakörülmények biztosítása és a rohamosan emelkedő fűtési költségek szempontjából kiemelt jelentősége van a homlokzati falak hőszigetelő képességének. Rosszul méretezett hőszigetelésű falak, korszerűtlen ablakok és erkélyajtók, hőhidas szerkezeti csomópontok esetén a hideg téli időben indokolatlanul magas a fűtési energiaigény, a lakás huzatos, a falazat belsejében és felületén megjelennek a már ismert, káros páralecsapódások.
 
Meleg nyári időben pedig csak igen költséges klímaberendezés tud elviselhető beltéri hőmérsékletet biztosítani. Mindebben különösen érintettek a kontinentális éghajlati zónába eső magyar épületek, amelyek a kiegyensúlyozottan hideg vagy meleg klímájú országok építményeihez képest sokkal gyakoribb és szélsőségesebb klímaváltozásoknak vannak kitéve. A rossz hőszigetelésű épületek felújításakor ? a nyílászárók cseréje, a hőhidak és beázások megszüntetése mellett ? az épületfizikusok többsége a falak külső oldali, utólagos hőszigetelését javasolja. Vannak azonban erősen tagolt homlokzatfelületű, különféle építőanyagokból összeépített és műemléki védettségű épületek, amelyek külső oldali hőszigetelése csak súlyos műszaki és esztétikai engedmények árán oldható meg.
 
A száraz állapotban ? = 0,065 W/mK hővezető képességű MASTERCLIMA lemez a homlokzati fal belső oldalára felragasztva nemcsak a beltéri páraforgalmat szabályozza, hanem kiváló hőszigetelő réteg is. Természetesen ez átnedvesedett falakra nem érvényes, mivel a nedvességtartalom növekedésével minden hőszigetelő anyag hővezető képessége fokozatosan emelkedik.
 
A MASTERCLIMA lemezzel készült belső oldali hőszigetelés hatékonyságát nemcsak a német Z-23.11-1261 számú Általános Építésfelügyeleti Engedély kiadásához szükséges vizsgálatok igazolták, hanem egy fővárosi, téglafalazatú családi ház földszinti lakásának felújítása során végzett hőtechnikai mérések is. Az ablakok cseréje és a programozható fűtési rendszer beállításán túl 50 mm vastag MASTERCLIMA lemez belső oldali szigetelés eredményeképpen a mérések azt mutatták, hogy a felújított lakás fűtési hőszükséglete 30%-kal csökkent, amelynek 60%-a a MASTERCLIMA szigetelésnek köszönhető.
 
A folyamatosan használt helyiségek, így a lakások külső falainak jelentős vastagságú belső oldali hőszigetelése páratechnikai szempontból nem javasolt. A legfeljebb 25 mm vastagságú MASTERCLIMA lemezzel készített belső oldali hőszigetelés azonban már mind a hőszigetelési, mind a páratechnikai szempontokat messzemenően kielégíti.
 
Feldolgozás, kivitelezés
Általános alapkövetelmények
 
Bármelyik alkalmazási területen csak akkor várhatjuk el a MASTERCLIMA lemezek kiváló épületfizikai tulajdonságainak érvényesülését, ha
 
a MASTERCLIMA  réteg teljes felületen felfekszik a falazatra, üreg vagy légrés kialakulása nélkül,vagyis az alapfelülettel tökéletesen összeépül, részévé válik;
 
a MASTERCLIMA réteg fektetését megelőző felület előkészítéshez, a felragasztáshoz, majd a lemezek felületképzéséhez kizárólag páraáteresztő anyagokat használnak fel, amelyek páradiffúziós ellenállási száma legfeljebb ? = 25 lehet. Filmképző polimer tartalmú javító-, ragasztó és simítóhabarcsok, párafékező vagy párazáró műanyag festések, tapéták és lapburkolatok alkalmazása esetén értelmetlen a MASTERCLIMA beépítése!
 
Alapfelület előkészítés
 
Az alapfelület laza morzsolódó részeit le kell verni, fugáit kb. 2 cm mélységig kikaparni, a penészes és sókivirágzásos foltokat szárazon le kell drótkefézni, a régi festést és tapétázást eltávolítani. A letisztított felületet célszerű a penészképződés megszüntetése vagy megelőzése érdekében gombaölő hatóanyagú oldattal kezelni a gyártók előírása szerint.
 
A letisztított felület egyenetlenségeinek megszüntetésére nagyobb üregek, kitörések, fészkek esetén cementkötésű javítóhabarcsot, vékony rétegben a páraáteresztő ragasztóhabarccsal végzett átsimítást kell használni. Tiszta, sima, de porlásra hajlamos alapfelületet vakolatszilárdító folyadékkal kell előkezelni.
 
A MASTERCLIMA lemezek darabolása
 
A lemezek kézi fűrésszel vagy elektromos fűrészgéppel egyszerűen és gyorsan a megfelelő méretre szabhatók. Ügyelni kell arra, hogy daraboláskor a felületre merőleges, letörésmentes, egymáshoz jól illeszkedő élek maradjanak.
 
Ragasztás
 
A sima alapfelületre a gyártók előírásai szerint megkevert ragasztómasszát fogazott spatulyával kell felhordani, egyszerre csak akkora felületre, amely a ragasztó nyitott idején belül leburkolható. A méretre szabott MASTERCLIMA lemezek ragasztóágyba fektetését a padlószinttől felfelé kell végezni oly módon, hogy az illeszkedő élekre is vékony ragasztóréteget kell kenni. A kötésben fektetett lemezeket az ágyazóhabarcs rétegbe és oldalirányban be kell nyomkodni. A fugákból kinyomódott ragasztómasszát a felületsíkig le kell húzni. A ragasztó átkeményedési időigénye a további felületképzés megkezdéséig, szobahőmérsékleten legalább 24 óra.
 
Felületképzés
 
A MASTERCLIMA lemezekkel burkolt belső falak felületképzése a helyiség rendeltetésétől, esztétikai igényeitől és az alkalmazási céltól függően változó lehet, de minden esetben betartva az általános alapkövetelmények szerinti páraáteresztő képesség biztosítását. Legegyszerűbb esetben a sima MASTERCLIMA felületet a ragasztóanyagból készített simítómasszával glettelik, majd ennek 24 órás száradása után meszelik, mész-, szilikát- vagy szilikonkötésű, páraáteresztő festékkel vonják át. Ugyanerre a glettelt, sima felületre filmet nem képező ragasztóanyaggal páraáteresztő papír-, textil- vagy üvegszáltapéta is fektethető. Egyenetlen zárófelülettel készült MASTERCLIMA lemezburkolás és külön vakolás igénye esetén olyan beltéri vakolat is alkalmazható, amelybe vagy a csatlakozási hézagok fölött húzódó szalagok, vagy a teljes felületet fedő, átfedéses sávok formájában erősítő üvegszálhálót ágyaznak be. Ez a vékony vakolatréteg és ennek felületképzése szintén csak páraáteresztő lehet.
 
A MASTERCLIMA lemezfedéssel ellátott falak vizes helyiségekben előírt, teljes szintmagasságú csempeburkolása műszakilag értelmetlen, fölösleges költségráfordítás.
 
Korlátozott hatás csak akkor várható, ha a csempeburkolat ? MASTERCLIMA  nélkül ? csak a falmagasság 2/3-áig húzódik fel és a felső harmadban fektetett, hidrofób felületképzésű MASTERCLIMA réteg részlegesen teljesíteni tudja páraforgalmat szabályozó feladatát.